Wie zijn wij?

Stichting Smile2 Gambia bestaat uit 4 bestuursleden en 3 Ambassadeurs.

Een parallel foundation is in Gambia gevestigd en bestaat uit een
dagelijks bestuur van 4 leden. Allen werken vrijwillig voor de
Stichting, zonder één enkele vergoeding. Het Nederlandse team richt zich vooral op beleid en fondsenwerving, terwijl het Gambiaanse team zich meer bezighoudt met het voordragen en volgen van de projecten.

Beide stichtingen werken nauw samen.

Gerrit van Groenigen: Voorzitter
Mijn naam is Gerrit van Groenigen, ik ben 66 jaar, getrouwd, twee kinderen en vier kleinkinderen. Ik heb 42 jaar bij de politie gewerkt, de laatste 15 jaar bij de recherche in Rotterdam. Ik heb Mariet leren kennen bij de Stichting Ambulance Wens, waar we allebei vrijwilliger zijn. In de ritten die we samen hebben gedaan vertelde zij met veel enthousiasme over haar verblijven in Gambia en de projecten die zij opgezet had om daar de lokale bevolking te helpen. Bij één van deze ritten vertelde ze dat ze haar werkzaamheden voor Gambia wilde onderbrengen in een Stichting. Op dat moment was het voor haar moeilijk om mensen te vinden die deel wilden uitmaken van het bestuur van de Stichting.
Nadat ik haar aangaf dat ik best bereid was om deel uit te maken van het bestuur van de stichting, ging het hard. Samen waren we bij de notaris om de Stichting Smile2Gambia op te richten. Er werden statuten en een huishoudelijk reglement gemaakt. Met elkaar schreven we het beleidsplan. Vervolgens werd een ANBI status aangevraagd en verkregen.

Sinds de Stichting officieel is kunnen we sponsors mededelen dat hun giften aftrekbaar zijn. Als Stichting willen we zo transparant mogelijk zijn. Mariet deelt alles op de facebook pagina van de Stichting en we zijn met een gelikte site ook op internet te vinden. Het uitvoerende werk wordt gedaan door Mariet, die veelal in Gambia verblijft en dus direct zicht heeft op wat er met uw sponsorgeld gebeurt. Wij, als bestuur zien er op toe dat we ons zoveel mogelijk aan de doelstellingen houden en ondersteunen Mariet zoveel als kan. Het zou mooi zijn als u kan helpen, door de Stichting met een donatie te ondersteunen. Nog mooier zouden wij het als Stichting het vinden als u zich wil verbinden met de Stichting en dat kan door lid te worden van de Club van 100 voor slechts 50 euro per jaar. Laat op facebook een berichtje achter dat u interesse heeft, dan stuur ik u de nodige informatie.

Marlene Spek- Klingenberg: 1e penningmeester
Ik ben Marlene Spek.. Getrouwd met Willem en schoon-moeder en oma . Behalve mantelzorger voor mijn ouders ben ik ook vrijwilligster bij Hospice en Vrijwillige Terminale Thuiszorg in Gouda en probeer ik daar een beetje steun te geven aan de mens in zijn of haar laatste levensdagen.

Samen met mijn man ben ik een keer naar Gambia geweest voor een korte vakantie. Buiten de mooie natuur en handcraft markten ook een schooltje en een ziekenhuis bezocht ..en het kan niet anders dat je hart dan opengaat voor de nood die er is. Toen mijn nicht Mariet dan ook vroeg of ik haar wilde helpen met het oprichten van een stichting omdat zij, dat wat ze al deed in The Gambia, officieel wilde maken, heb ik ook niet lang geaarzeld. Als penningmeester probeer ik mede zorg te dragen dat de gelden die binnen komen verantwoord uitgegeven worden. Op deze manier probeer ik mijn steentje bij te dragen om de wereld een klein beetje leefbaarder te maken.

Mariet Knot: Secretaris en projectbegeleider
Voor wie mij niet persoonlijk kent, ik ben Mariet Knot en kom sinds 2004 in Gambia, eerst als toerist, later mijn hart verloren aan de bevolking en het land en steeds meer en vaker terug gekomen. Tot 2019 heb ik gewerkt wijkverpleegkundige en ben nog steeds vrijwilligster bij de Stichting Ambulance Wens. Ik heb 2 fijne dochters, 2 schattige kleinzonen en nog een moeder van bijna 100. Heb een relatie met Abdoulie Bayo en wij wonen in onze Karamaluu garden lodge in Gunjur, waar we ook kamers verhuren.

Gaandeweg zijn er in de afgelopen jaren steeds meer vragen om hulp en/of ondersteuning op me af gekomen en zijn daar talloze kleine en grotere projecten uit voortgekomen. Om de verantwoordelijkheid met anderen te delen en het werk een grotere officiële erkenning toe te kennen, heb ik samen met anderen in 2019 de Nederlandse stichting en de Gambiaanse foundation Smile2Gambia opgericht. Vanaf dat moment zijn alle projecten en financiën hierin ondergebracht. Na de oprichting is de Stichting in een positieve flow gekomen, meer projecten, grotere donaties, veel ondersteuners en geïnteresseerden op FB, de instagram en de website.

Sinds oktober 2019 ben ik, mede tgv de Corona maatregelen, een groot deel van het jaar in Gambia, waardoor ik de oude en nieuwe projecten van dichtbij kan begeleiden, maar ook daar waar nodig kan afsluiten. Eén van de doelstellingen van Smile2Gambia is zelfsturing door locale ondernemers en het begeleiden naar zelfredzaamheid en duurzaamheid van de projecten. Hier probeer ik als projectbegeleider mijn kennis en kunde op in te zetten. Verder houd ik oren en ogen open, om daar waar de nood hoog is te ondersteunen met materialen of sponsorringen. Daarvoor heb ik ook heel geregeld contact met andere stichtingen en/of foundations. Krachten bundelen, zodat inzet t.b.v. de Gambiaanse bevolking optimaal uitgevoerd kan worden en mogelijkheden en energie op de meest brede manier tot zijn recht komt.

Inmiddels is er zowel in Nederland als in Gambia een fijn team van mensen, die mijn werk elk op een eigen manier ondersteunen, waardoor ik ervaar dat mijn energie level stijgt en ik steeds weer gemotiveerd ben om dagelijks het werk voor de Stichting uit te voeren. Hopelijk kan de Stichting met jullie steun en mijn inzet nog lang het werk hier in Gambia blijven uitvoeren. Abaraka bake,

Harma Huiting: Algemeen bestuurslid
Ik ben Harma Huiting in de mooie leeftijd van 60 jonge jaren. Ben weduwe/moeder van 3 kinderen en oma van een prachtige kleindochter. Via een nichtje van Mariet ben ik in aanraking gekomen met Gambia en heb het niet meer los gelaten. Ik heb in diverse landen gewoond en hoop Afrika nog eens te bezoeken. Ben dankbaar dit te kunnen mogen doen en hoop met iedereen nog vele mooie actie’s te kunnen organiseren . Het is naast mijn werk een geweldige hobby.

Jozita Duits: Ambassadeur
Ik ben Jozita Duits 48 jaartjes oud en getrouwd met Dirk-Jan en samen hebben we 4 kinderen. In 2016 zijn wij voor het eerst in Gambia geweest om onze sponsorkindjes te bezoeken en meteen werd ik geraakt door het land en de mooie mensen. Inmiddels al meer dan 10x geweest en zit Gambia voorgoed in mijn hart.

Vorig jaar maart heb ik Mariet ontmoet op een terrasje en werden wij uitgenodigd om te komen eten. De klik was er gelijk en wilde ik graag helpen met haar Stichting Smile2Gambia in de vorm van acties. Ontzettend leuk om te doen en in de toekomst hopen we nog veel acties op te zetten en ook weer naar Gambia toe te kunnen gaan.

Monique en Geeet-Jan Cocu: Ambassadeurs
Gepensioneerd en gepassioneerd van reizen in het algemeen. Liefst verre reizen, maar af en toe ook heerlijk naar een zonnige bestemming. We zijn in de gelukkige omstandigheid dat we beiden gezond zijn, nog 2 ouders hebben van 97 en 90 jaar die ook nog gezond zijn, 4 kinderen met partners, en 7 kleinkinderen. Allen vlak bij ons in de buurt wonend en het erg goed hebben.

Zo kwamen we uit in The Gambia een viertal jaren geleden. We waren meteen verkocht, op de zon, op de vriendelijke ontmoetingen, op de vrolijkheid van de bewoners. Wat mij heeft overgehaald om zeker nog vaker te komen was de vrouwelijke douanemedewerker bij ons vertrek op de luchthaven.

Zij vroeg ons met een grote glimlach of we het fijn hadden gehad en of we nog een keer wilden terugkomen naar haar land. We hebben volmondig ja geantwoord en zijn onze belofte al twee keer nagekomen. Corona hield ons tegen op onze vierde reis.
Natuurlijk kun je niet wegkijken voor de armoede van de mensen en het land algemeen. Wat hebben wij het toch onmetelijk goed hier en zoveel om te geven.

We hebben ons dus meteen voorgenomen om ons in te zetten voor een organisatie waar wij vertrouwen in hebben en dat is de Stichting Smile 2 Gambia geworden. We hebben Mariet Knot en Bayo Abdoulie al vele malen ontmoet en gesproken. We weten ondertussen wat zij allemaal ondernemen voor de stichting. Ze hebben er volle dagtaken aan. En doen dat volgens ons met plezier.

Wat wij vooral fijn vinden is om ons in te zetten voor een van de kleine projecten waar we ons sterk voor kunnen maken. Dat was vooral spullen inzamelen en naar Gambia sturen en onlangs het sponsoren samen met anderen voor het opknappen van een bijna onbewoonde woning waar 6 kinderen woonden zonder ouders.

Dat laatste is echt een groot succes geworden, alhoewel we nog een een paar honderd euro nodig zouden hebben om het helemaal af te kunnen maken. Dat staat nu op ons lijstje.
Waar we ook echt van onder de indruk zijn is de vrouwentuin in Gunjur. Daar wordt ongelooflijk hard gewerkt door 210 vrouwen in hun moestuin en het skill centre waar tot maximaal 15 jonge vrouwen een opleiding kunnen volgen tot naaister. Ook is er een kippenren bijgekomen waarvan de eieren verkocht kunnen worden. De haantjes worden verkocht voor de consumptie.

Met de manager Lamin Touray hebben wij ook regelmatig contact via whatsapp en facebook. Wij hebben erg veel vertrouwen in hem.

Nu in deze moeilijke tijd, zeker in The Gambia zonder voorzieningen, maakt de Stichting Smile 2 Gambia zich hard om noodlijdende gezinnen te helpen met voedselpakketten en andere benodigdheden.
Dus dit zijn voldoende redenen voor ons om volmondig ja te zeggen tegen het ambassadeurschap van de Stichting Smile 2 Gambia.