Roots Nursery School, Sambuyang

Visie en Missie

Aan ieder kind op deze school hoog kwalitatief onderwijs aanbieden,  zodat zij een basis ontwikkelen voor een lange weg van onderwijs.

Historie

In november 2020 is Mariet voor het eerst in aanraking gekomen met deze school. Wat zij aantrof waren 132 vrolijke kinderen,  een klein enthousiast team van 4 stafleden waarvan 1 hoofdmeester, 2 kleuterjuffen.1 schoonmaakster en de Alkalo (burgemeester) van het dorp. De school is een gemeenschapsschool, staat op gemeenschapsgrond en valt onder de verantwoordelijkheid van de Alkalo en is daardoor een community school.

Mariet zag 2 standaard klaslokalen, maar ook nog 1 zeer ontoereikend lokaal, 2 kleine sta-toiletjes en een kantoor en berging. Verder was het terrein niet omheind en stond de ooit gedoneerde waterput droog.

Wens

In een gesprek met de hoofdonderwijzer en de Alkalo, gaven zij aan de school  graag geregistreerd te willen zien bij het Ministerie van Onderwijs en daarmee officieel erkend te worden als onderwijs instituut. Hiervoor is er al een inspectie bij de school uitgevoerd en in een rapport als aandachtspunten/eisen voor de toekomst aangegeven: een 3e standaard klaslokaal, gescheiden toiletten J/M en 2 gescheiden volwassenen toilets. Verder zou er voor de veiligheid van de kinderen een omheining rondom de school geplaatst moeten worden.

Toekomst

Mariet heeft vanuit de Stichting de toezegging kunnen doen, om naar mogelijkheden te zoeken de school te ondersteunen, om aan de voorwaarden van de Inspectie te voldoen.

In december 2020 is de eerste donatie vanuit de Stichting gedaan, waarmee 60 zakken cement zijn gekocht en zijn vrijwilligers begonnen met het maken van blokken.

In 2020 is er donatiegeld van BNN/VARA vrijgekomen, waarmee een start gemaakt kon worden met de bouw van een 3e standaard klaslokaal.

Gunjur Community Pre school

Is een kleuterschool met ongeveer 80 leerlingen. Omdat de nursery/pre schools in Gambia altijd particuliere scholen zijn, is er geen financiële ondersteuning vanuit de overheid. Nadat er in 2014 op en door de Community aan het schoolbestuur geschonken grond, een mooi schoolgebouw is neergezet, is het schoolbestuur niet instaat gebleken de school zelfvoorzienend te laten zijn en was deze in april 2017 gedoemd te sluiten. Mariet Knot is op eigen initiatief sponsoren gaan zoeken om voor € 50 per jaar ouderbijdragen te genereren, Dit is gelukt en de school floreert momenteel en heeft een gezond toekomst perspectief. Van de ouderbijdragen worden de salarissen van de staf betaald: leerkrachten, kooksters, schoonmaker, toilet mevrouw en eventuele vrijwilligers welke een vaste taak in het lessysteem hebben. Ook wordt er dagelijks een verse lunch voor alle kinderen bereid en krijgen alle kinderen één op maar gemaakt uniform per jaar.

Rondom het schoolterrein staat een van stenen opgetrokken muur, om de kinderen in veilige omgeving te laten spelen en leren. De regenperioden zorgt met kolkende stromen elk jaar weer opnieuw, dat er een deel van een van de muren instort. Deze worden vanuit donaties steeds weer opgetrokken.

In de afgelopen jaren is er vanuit donaties een keuken met bantaba (overkapping) gebouwd, hier kunnen de kinderen in de schaduw lunchen. In 2020 is er in de keuken een rookvrije kookplaats gekomen, zodat de kooksters niet meer  op een houtvuur op de grond hoeven te koken en er geen rook meer in de keuken blijft staan;  dus voor hen een meer gezonde manier van werken. Er is een groentetuin aangelegd, met opbrengst voor de lunches. Drie toiletten zijn gerenoveerd en de toren van de watertanks verstevigd. Op drie punten is er op het terrein water te tappen en voor een aantal uren per dag is aan de buitenmuur water door de gemeenschap te halen. De buitenspeeltoestellen zijn gerenoveerd en opgepimpt. Vanuit donaties is het ook mogelijk gemaakt om een vrijstaand kantoor annex 2 opslag plaatsten te bouwen, waar alle school materialen in worden opgeslagen, zodat er 2 extra leslokalen vrij zijn komen. Met een al ontvangen grote donatie, wordt in het komend jaar de voorzijde van het dak van het schoolgebouw vervangen, nog drie toiletten gerenoveerd en een groot stuk omgevallen muur opnieuw opgetrokken. Als laatst wordt de voorzijde van de school opnieuw in de verf gezet.

Er zijn vergevorderde plannen om de school uit te breiden met de eerste drie jaar van een Primary (lagere) school.

Samenwerking gestopt per 31-07-2021

Ondersteuning en/of transport

In de afgelopen jaren heeft de Stichting per jaar ongeveer 10/15 m2 aan gedoneerde materialen kunnen versturen, waarvan de transport kosten voor een groot deel door donaties gedekt werd.

De gevulde bananendozen worden in een container en per schip in 6/8 weken naar Gambia getransporteerd en worden daar door Mariet of een vertrouwd contact persoon opgehaald en afgeleverd,  bij de al  in Nederland bepaalde begunstigden.

Medische en verpleegmaterialen

Veel medische- en verpleeg materialen hebben hun bestemming in het binnenland gevonden, waar er door een Gambiaans arts en bestuurslid van de Foundation, zorgvuldig beoordeeld wordt waar, welke behoeften zijn en daarop wordt ingespeeld. Veel van de materialen gaan naar het Bansang Hospital in Janjanbureh, waar op medische indicatie 2.000 baby’s per jaar worden geboren en men heel blij is met alle materialen die in Nederland op kraam- en neonatologie afdelingen worden verzameld. In deze Central River Region worden ook 7 Health Centres voorzien van de voor hen noodzakelijke materialen.

In de plaats  Nyofelleh in Kombo South is het Health Centre een aantal keren voorzien van materialen m.n. voor de 1e hulppost. De binding met dit Health Centre vloeit voort uit een verleden waarin Mariet Knot een ambulance en 20 ziekenhuis bedden aan deze gemeenschap heeft mogen overhandigen.

De Stichting  voorziet een lokaal kraamcentrum met 3 bedden in Tanji,  waar onder de handen van een ervaren “Baker”  250 baby’s per jaar worden geboren, van materialen zoals: gebreide babydekentjes, mutsjes en babykleding en disposable materiaal.

Meer dan 3.000 brillen op sterkte zijn door de stichting aan diverse oogklinieken geschonken, waar  deze worden doorgemeten en gratis verstrekt aan diegene die er voor in aanmerking komen.

Levensmiddelen

In 2020 stond ook het water letterlijk en figuurlijk aan de lippen van de Gambiaanse bevolking. Vanaf maart dat jaar was er vanwege de COVID-19 een State of Emergency en later een Lock down afgegeven, waardoor het  toerisme 2 maanden eerder dan normaal stopte, winkels en marketen beperkte openingstijden opgelegd kregen, taxi’s en busjes maar de helft van het normale aantal passagiers mochten vervoeren en bedrijven niet hun normale werk konden uitvoeren. Hierdoor ontbrak het aan inkomen en steeg de angst voor honger.  Daarbuiten bracht het regenseizoen al vroeg in het seizoen heel veel meer water en overstroomden en stortte er meer huizen in dan normaal. In 2020 heeft de Stichting vanuit donaties bij meer dan 50 compounds rijst en levensmiddelen pakketten kunnen afleveren. Ook zijn de stafleden van de projecten hierbij niet vergeten.

Compounds

Families leven in Gambia in compounds, dit is een afgezet terrein waar meerdere gezinnen bij elkaar wonen en een sociale commune vormen, men draagt zorg voor elkaar. Er is binnen een compound vaak maar een enkeling die instaat is om geld binnen te brengen. Meestal zorgen de vrouwen voor een groentetuin, waar de dagelijks verse groenten vandaan kan komen. Uitwonende kinderen en in het buitenland wonende familieleden dragen hun donaties bij aan het leven in de compound. Maar ondanks dit alles, is er toch vaak aan van alles in een compound een tekort. Daarom stuurt de Stichting meerdere keren per jaar kleding en praktische materialen naar Gambia, om het leven van families te ondersteunen. Tijdens de Lock down periode zijn er door donateurs in Nederland compleet gevulde “Familie-dozen” verstuurd, die gezinnen die het in deze tijd het moeilijkste hebben, op deze manier te ondersteunen. Ook wordt er soms kleding aan sommigen geschonken, die door verkoop hiervan voor een beetje eigen inkomen kunnen zorgen. In de decembermaand 2020 zijn er door donateurs in Nederland 55 versierde schoenendozen gevuld met net wat extra’s dat deze Gambianen niet voor zichzelf kopen en aan evenzoveel gezinnen in en rondom Gunjur uitgedeeld. In 2020/21 is er een huis dat heel veel gebreken vertoonden gerenoveerd. Bij 2 gezinnen is er een home solar systeem aangelegd en 2 daken van huizen na een wervelstorm vervangen/ gerestaureerd.

Motor Ambulance

Er is aan het dorp Jakaba in het Central River Region in 2020 een motor tricycle (motorambulance) gedoneerd. Hiervoor is in een motor met bagagebak, binnenin de bak, een bedbankje en stoeltje gelast en de bagage ruimte voorzien van een huif. De motorambulance is aan de gemeenschap geschonken, die ook verantwoordelijk is voor het onderhoud en brandstof. Er is een vaste chauffeur aangesteld.

De bevolking van het dorp kan hiermee snel en voor weinig kosten makkelijk naar het dichtstbijzijnde Health centrum worden vervoerd. Bij een acute situatie als een bevalling, ongeluk of acute ziekte was er soms geen transport, te slechte weg in de regentijd, of geen geld om een taxi te betalen. Ten gevolge hiervan kon er soms een noodsituatie ontstaan voor moeder en kind, of konden mensen door een te late behandeling vroegtijdig overlijden.

Voetbalteams

De belangrijkste sport in Gambia is voetbal, men kent de Europese clubs en spelers en  de  Europese competities worden fanatiek gevolgd. Elke wijk in een Gambiaans dorp of stad heeft wel een voetbalteam. En overal op straat zie je jongetjes tegen een bal trappen. De vraag naar tenues en voetbalschoenen is daardoor groot. De Stichting heeft van meerdere Nederlandse verenigingen overjarige tenues, voetballen en voetbaltassen gedoneerd gekregen. Heel veel teams zijn daar blij mee gemaakt en de vraag hiervoor blijft urgent.

Gunjur Women project

Is een vrouwenproject, gevestigd in het midden van de stad Gunjur en biedt de mogelijkheid aan vrouwen om een eigen inkomen te genereren door landbouw of door het leren van een handvaardigheid. Meerdere initiatieven zijn hiervoor ontwikkeld en het management staat open voor nieuwe plannen. Momenteel worden de salarissen van de manager en de nachtwaker vanuit sponsoring betaald. Het is de bedoeling, dat het project qua salarissen binnen 3 tot max. 5 jaar zelfvoorzienend zal zijn. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit gaat lukken. Inkomsten worden gegenereerd vanuit verkoop van papaja’s, baobab, bananen, kippen, eieren, mest en zaailingen.

Women Garden

Is een door de Community in 2005 geschonken 3.6 ha groot grond, waar 210 vrouwen hun eigen stukken groentetuin bewerken. De opbrengst is voor verkoop op de markt of eigen gebruik. Hiermee onderhouden de vrouwen hun gezin en zijn zij instaat schoolgeld voor hun kinderen te betalen. In 2015 heeft de Stichting Holland Foundation, die dit project heeft opgezet en 10 jaar heeft gefaciliteerd, als afgesproken het contract gestopt. Het onderhoud en management is op dat moment ook op een laag pitje komen te staan, totdat in 2018 Mariet Knot opnieuw in Nederland sponsoren heeft gevonden en het project daarmee een doorstart heeft kunnen maken.

Kweekkas

Is een onderdeel van de vrouwentuin, dat voor de zelfvoorziening van het project moet gaan zorgen. Hier worden zaden opgekweekt tot plantjes, die voor een klein bedrag aan de vrouwen van de tuin, of met wat winst aan derden worden verkocht.

Sponsoren hebben geïnvesteerd in renovatie van de kweekkas als het dak en insecten netten. En er zijn er verschillende acties geweest, die voor heel veel materiaal en zaden voor de kas hebben gezorgd, hiermee kan de kas een langere periode vooruit. De kas wordt onderhouden door de manager.

Kippenren

In 2019 is er met sponsorgelden een kippenren gebouwd en zijn er kippen, kuikens en het nodige voer aangekocht. Ook deze kippenren gaat door de verkoop van kippen, de eieren en de mest voor eigen inkomsten voor het vrouwenproject zorgen. Er is een diepvriezer aangekocht, om de verkoop van de geslachte kippen te reguleren. De kippenren wordt momenteel nog onderhouden door de manager, maar het plan is dat er in de toekomst een assistent manager wordt aangenomen, die tevens de verantwoordelijkheid voor de kippenren gaat over nemen.

Skill Centre Tailoring

Vanuit een donatie zijn het bestaande klaslokaal en de naast gelegen kantoorruimten opgeknapt, zijn er stoelen gekocht en is de kleine zonne-energie installatie voor elektriciteit gerenoveerd. Dit alles was nodig om een Skill Centre Tailoring (kleermaker) voor jonge vrouwen op te zetten.

Daarvoor zijn er vanuit Nederland 22 naaimachine, heel veel lappen stof, fournituren alsmede kleermakers materialen verzameld en verstuurd. Op 4 november 2019 is de klas met 15 jonge vrouwen gestart voor een traject van 2 jaar praktijk onderwijs. De vrouwen zijn gescreend op motivatie en doorzettingsvermogen en blijken al na 2 maanden snelle leerlingen te zijn. Voor 2020 wil de Stichting, samen met de manager, een microkrediet plan opzetten, waarbij de studenten na de praktijk training een naaimachine kunnen kopen. Wanneer dit krediet wordt terugbetaald aan het Skill Centre, kan daar volgend schooljaar een deel van het salaris van de leerkracht van worden bekostigd. Hiervoor zijn inmiddels nog weer 20 naaimachines vanuit Nederland gedoneerd. Buiten de start- en aanloop kosten is de afspraak dat het Skill Center zelfvoorzienend moet zijn. Dit houdt in dat het onderhoud van de naaimachines, salaris leerkracht en inkoop materialen opgebracht moet worden vanuit de verkoop van eigen producten.

Smile 2 Gambia wordt gesteund door:

En natuurlijk alle sponsorouders school, particuliere sponsoren, donateurs en de sportclubs OHVV, Nieuwenhoorn, VV Brielle, Brielle en BV Voorne, Brielle