PRIVACYBELEID VAN STICHTING SMILE2GAMBIA

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Smile2Gambia verwerkt van haar  donateurs, sponsoren of andere geïnteresseerden.

Indien je een donatie doet aan Stichting Smile2Gambia of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Smile2Gambia verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Stichting Smile2Gambia, Tolstraat 13, 3211 BN te Geervliet, mob. +31 6 21220646,  KvK nr. 74346385
De functionaris secretaris is bereikbaar via E-mail: Smile2Gambia@gmail.com of mob. +31 6 21220646

2. Welke gegevens verwerkt Stichting Smile2Gambia en voor welk doel
2.1     In het kader van jouw contact met  Stichting Smile2Gambia kunnen de      volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals b.v. social media accounts
2.2     Stichting Smile2Gambia verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende    doeleinden: donaties, on line betalingen, ouderbijdragen,         social media
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de         verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen   van     de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het     versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van        Stichting Smile2Gambia
c) je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van     donaties en sponsorringen te verwerken
2.3     Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van je           contact met  Stichting Smile2Gambia gebruikt om je  te informeren over de ontwikkelingen van  Stichting Smile2Gambia

E-mail berichtgeving

Stichting Smile2Gambia gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over de deelname van Stichting Smile2Gambia.  Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via E-mail Smile2Gambia@gmail.com

  1. Bewaartermijnen

Stichting Smile2Gambia verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je contact met Stichting Smile2Gambia, tot maximaal een jaar na afloop van dit contact. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

  1. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Smile2Gambia passende

technische en organisatorische maatregelen getroffen.

  1. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de secretaris van Stichting Smile2Gambia kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Smile2Gambia zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de secretaris.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Smile2Gambia je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de secretaris of de voorzitter van  Stichting Smile2Gambia

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de secretaris

 

  1. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Opgesteld op 16-9-2020