Stichting Smile2Gambia heeft een ANBI status, dit staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Dat Stichting Smile2Gambia de ANBI status heeft, is aantrekkelijk voor donateurs, omdat giften aan een ANBI belasting voordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur moet onafhankelijk zijn, mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Stichting Smile2Gambia is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI instelling zoals bedoeld in artikel 6.33 wet inkomstenbelasting 2001 en is ingeschreven onder RSIN nr. 8598 65 927.

Voor meer informatie klik hier https://anbi.nl/