Ambassadeur Stichting Smile2Gambia

Waarom ambassadeurs

Ambassadeurs zijn personen die de doelstelling van de Stichting Smile2Gambia onderschrijven. De organisatiestructuur van de Stichting is niet alleen op zoek naar vrijwilligers met vaste omschreven taken, maar is ook op zoek naar mensen die ergens mogelijkheden herkennen.

Wat doet een ambassadeur van Stichting Smile2Gambia?

Een ambassadeur is een vrijwilliger die Stichting Smile2Gambia positief onder de aandacht brengt. Dit kan zijn publiciteit, organiseren van fondsenwervende activiteiten, benaderen van groepen, Stichting Smile2Gambia vertegenwoordigen in een bepaald regio, sponsors weten te vinden, zijn of haar netwerk aanspreken.

Heeft een ambassadeur verplichtingen?

Een ambassadeur van Stichting Smile2Gambia is vrij in hetgeen hij/zij doet voor de Stichting. Geen vastlegging van tijden of uitgaan van een minimaal aantal uren per week. De ambassadeur van de Stichting Smile2Gambia handelt zoals het uitkomt en vraagt zich hierbij af wat dit handelen bijdraagt aan de het behalen van de doelstellingen van de Stichting. Stichting Smile2Gambia wil geen verplichtingen, maar betrokkenheid.

Wat staat er tegenover?

Stichting Smile2Gambia biedt haar ambassadeurs aan mee te kunnen denken met de invulling en uitvoering van de projecten. Zij hebben inzage in de openbare stukken van de Stichting zoals bijvoorbeeld het beleidsplan, maar ook kunnen ze de vergaderingen bijwonen van het Stichtingsbestuur en hebben inzake in de notulen van deze vergaderingen. Op de media kanalen van de stichting zoals Facebook en de Website van de Stichting zullen de ambassadeurs worden vermeld. Deze vermelding geeft blijk van betrokkenheid bij de Stichting.